BiA Doula Training

BiA Doula Training

Naast doula ben ik trainer/opleider en, samen met Jennifer Walker en Joyce Hoek- Pula, mede- eigenaar bij BiA DoulaTraining. We zijn een kleine heart- and- soul- family samen en zijn internationaal- gerenommeerde doula's en trainers met uitgebreide ervaring. We hebben door de jaren heen in verschillende settings samengewerkt en hebben samen een liefdevolle, stabiele en solide band gecreëerd waarin vertrouwen, wijsheid en speelsheid vrij kunnen stromen.

Het is bijzonder en inspirerend om studenten te begeleiden bij hun eigen innerlijke, ont- dekkingsreis naar het doulaschap, naar de doula die zíj zijn en bij het werken met ouders en mensen in het geboorteveld. 

BiA is een acroniem voor 'Being in Action'. Dit is een van de kernwaardes die we in onze opleiding willen overbrengen. Een belangrijke vaardigheid van een doula is om Bewust Aanwezig te zijn, in haar eigen lichaam, in de ruimte, met de barende en de partner. De doula is aanwezig bij het proces dat zich ontvouwt, zonder oordeel of gerichtheid op een specifiek resultaat. Wanneer onze doula's in actie komen, is dat vanuit deze staat van aanwezigheid.

BiA Doula Training is een uitgebreide, complete opleiding tot geboortedoula. De opleiding bestaat uit verschillende elementen die je allemaal samen grondig voorbereiden om als professionele doula aan de slag te gaan: 7 volle dagen in- person training, een flinke dosis zelfstudie en reflectie, stages, mentoring en doula-ondersteuning van 3 student-cliënten.Werken met of rond geboorte raakt het hart van ons 'mens zijn'. Er is geen twijfel mogelijk dat ook jij geraakt zult worden, tijdens de opleiding en het werken in het veld als actieve doula. Het is in de mix van het bestuderen van de materialen en boeken, de transformatie en groei die plaatsvindt in de in-person dagen, de verbinding met jezelf en met elkaar en het bewustzijn dat ontstaat door innerlijk werk en zelfreflectie dat het belichaamd leren plaatsvindt. Het doel van ons als jouw trainers en mentoren is om je te helpen, begeleiden en inspireren in dat proces.

We streven ernaar om doula's op te leiden die werken met integriteit, compassie en vertrouwen; die weten hóe aanwezig te zijn, ondersteuning te geven en te reflecteren op zichzelf en situaties; die een grondige kennis hebben van het geboorteproces in alle settings; die respectvol zijn, zich bewust van hun rol in verbinding met hun cliënten en de andere zorgverleners/het geboorte team en die de waarde kennen van jezelf blijven ontwikkelen en leren. We hebben oog voor de ervaring die je meebrengt en helpen je ontdekken wat jouw leerproces is en wat voor soort doula je gaat worden.

Nationaal en Internationaal

We verwelkomen studenten uit heel Nederland (Nederlands en internationaal), maar ook uit het buitenland. Omdat de in-person Foundation en Advanced trainingen blokken van 4 en 3 dagen zijn, hoef je maar twee keer naar Amsterdam te komen. De andere onderdelen van de training volg je in je eigen regio / land. We bieden de Foundation en Advanced Trainingen drie keer per jaar aan, twee keer in het Engels en één keer in het Nederlands. We hebben een groeiende gemeenschap van internationaal werkende doula's, van Estland tot Columbia tot de VS, tot Frankrijk, Groot-Brittannië, België en Duitsland, die bij BiA Training zijn opgeleid!

Door ontwikkelen en Onderling verbinden 

Om het continue ontwikkelen en blijven leren dat we aanmoedigen te ondersteunen, organiseren we regelmatig verschillende workshops en trainingen. Deze trainingen of workshops zijn meestal voor de grotere gemeenschap van professionals die werken met vrouwen / mensen in de perinatale periode, en brengen doula's, verloskundigen, zwangerschapsdocenten, gynaecologen, kraamverpleegkundigen, postpartum beoefenaars en lichaamswerkers samen.

Wil je veel meer lezen en weten over BiA Training? Ga dan naar www.biadoulatraining.com of mail naar doula@biadoulatraining.com.