Samenwerkingsverbanden in de geboortezorg en de doula

Samenwerkingsverbanden in de geboortezorg en de doula

29-02-2016

In de regio rond Gorinchem ontstaan nieuwe initiatieven om de samenwerking tussen kraamzorgorganisaties en verloskundige praktijken te vergroten de laatste tijd. Dat juich ik als Doula van harte toe! Het is goed dat de samenwerking rondom de zwangere vrouw verbetert en dat elke zwangere vrouw continue ondersteuning kan krijgen als zij dat wenst. In de steeds meer gemedicaliseerde zorg rondom geboorte in Nederland zijn dit belangrijke punten. Punten waar doula’s zich al langere tijd ook mee bezig houden. Hoe meer vrouwen laagdrempelige, persoonlijke zorg krijgen en bijvoorbeeld continue ondersteuning tijdens de baring, hoe beter. Dat geeft nu eenmaal betere uitkomsten, meer vrouwen die positief terug kijken en meer vrouwen die kiezen voor een thuisbevalling.

Graag wil ik de rol die een doula speelt in de hele zorg rondom zwangerschap en de geboorte nog eens benoemen. De begeleiding van een doula verschilt op belangrijke punten van de vroeg ingezette partus assistente(kraamverzorgster) of de verloskundige. Een doula heeft in de zwangerschap al een flink aantal contact uren met aanstaande ouders bij hen thuis. Ze kent daardoor de ouders heel goed en is op de hoogte van hun sterke kanten maar ook van eventuele vervelende situaties uit het verleden of bepaalde zorgen. De ouders krijgen informatie over alles wat te maken heeft met het geboorteproces, situaties die zich voor kunnen doen en de daarbij behorende tips en tools. Doordat ze naast de gesprekken ook vaak oefeningen en massages aanleert is de moeder ook gewend om aangeraakt te worden door de doula. Een doula is 24 uur per dag bereikbaar voor de aanstaande ouders. Je kunt haar altijd bellen, appen of mailen. Er ontstaat een goede, intieme vertrouwensband tussen de ouders en de doula. Niet onbelangrijk is ook dat de ouders zelf de doula kiezen waarvan ze voelen dat die bij hen past.

Tijdens de bevalling is een doula dan ook een vertrouwd persoon die komt wanneer de ouders dat willen en niet meer weg gaat tot de baby en de kersverse mama en papa rustig samen zijn. Hoe lang dat ook duurt, zonder dienstwisselingen. Er blijkt uit onderzoek dat er minder medische ingrepen zijn als ouders gebruik maken van een doula. Maar ook als er toch een overdracht naar de gynaecoloog nodig is, blijft de doula bij de ouders. Soms zelfs tot in de OK bij een keizersnede. Haar focus is enkel en alleen de bevallende vrouw en haar partner en hun gevoel van welbevinden. Daarnaast, juist omdat zij niet medisch is en geen medische beslissingen neemt, heeft ze geleerd om op andere manieren naar bevallende vrouwen te kijken. Een ervaren, goed geschoolde, doula heeft de kennis om de barende vrouw te helpen de bevalling te bevorderen als dat nodig is. 

Overal in Nederland zie je nu naast samenwerkingsverbanden, ook dat steeds meer verloskundige praktijken gaan samenwerken met doula’s. Ik werk als doula door heel midden Nederland op een fijne en goede manier samen met verloskundigen, kraamzorgorganisaties en gynaecologen. Het zou mooi zijn als in onze regio ook de openheid daarvoor zou zijn. Met elkaar kunnen we de geboortezorg in Nederland een boost geven en de beleving van vrouwen verbeteren. Als het bijproduct daarvan is dat de medicalisering afneemt en vrouwen geboorte weer meer als een natuurlijk proces gaan zien, zijn we geslaagd in onze gezamenlijke missie.  


Loading Conversation